Home / Đời Sống (page 2)

Đời Sống

Ngán ngẩm thói nóng vội của người Việt

Sự nóng vội thường dẫn đến những hành vi không ai ưa và xét cho cùng cũng chẳng có lợi lộc gì.  Trong bài viết này, tôi chỉ xin mạn phép thuật lại những điều “tai nghe mắt thấy” trong cuộc sống đời thường. Dừng xe trước đèn đỏ Lòng …

Read More »